Speidere (Troppen)

Tropp mediumTroppen er speidere i alderen 10-16 år, eller 5.-10. klassetrinn. Troppen har møter på torsdager kl 18:00-20:00 i seilsesongen og kl 18.00-19.30 i vintersesongen.

Troppen deles av og til i stifinnere (10-13 år) og vandrere (13-16 år)

Troppen er inndelt i patruljer og patruljene ledes av patruljefører (peff) og assistent (ass), under tilsyn av voksne ledere. Bruk av patruljesystemet med ledere som veiledere, tilegning av praktiske ferdigheter via «learning by doing», opplevelse, variasjon, ansvarstrening og prosjektarbeid står sentralt i programmet for tropp.

Alle speidere skal gis en utvikling gjennom progresjon i aktiviteter. Det er også viktig at de eldste speiderne får større utfordringer enn de yngre speiderne i troppen.Treningsprogrammet for troppen er derfor delt i to - et stifinnerprogram for 5.-7. klasse og et vandrerprogram for 8.-10. klasse.

Kontaktperson for troppen er:


Kristin Øilo
Ola Strand
Troppsleder
90 66 26 90
ola@snaroya.no

Meld deg inn i Husøy Sjø Speidergruppe