Merkeplassering

Speiderskjorte og merker
Alle speidere skal ha grå speiderskjorte med forbundsmerket, kretsmerket, gruppemerket og verdensspeidermerket. I tillegg bruker man NSF’s speiderskjerf med lærknute og enhetsmerke. Disse produktene kan kjøpes i nettbutikken. Unntak er gruppemerket og kretsmerket, som kjøpes via Kristin.

Speiderskjorta
Alle merker har faste plasser på skjorta (informasjon om de ulike merkene finner du under bildet):

 • Forbundsmerket: Sentrert på venstre lomme. (Dette merket kommer ofte ferdigsydd på venstre skjortelomme når man kjøper skjorta.)
 • Kretsmerket: Sentrert, 3 cm over høyre lomme, lik høyde som gruppemerket
 • Gruppemerket Sentrert, 3 cm over venstre lomme (så det blir plass til utfordringer og årsstjerner under)
 • Norgesmerket Norgesmerket Brukes når man skal reise til utlandet. Plasseres over høyre skjortelomme.
 • WAGGS-merket: Verdensspeidermerket – WAGGGS (jentespeidere) Festes på venstre skjortearm, to fingerbredder under skuldersømmen. Brukes kun av jentespeidere.
 • WOSM-merket: Verdensspeidermerket – WOSM (guttespeidere) Festes på venstre skjortearm, to fingerbredder under skuldersømmen. Brukes kun av guttespeidere.
 • Programmerke kreativitet: Programmerker Plasseres på høyre arm. Det øverste merket skal stå cirka to fingerbredder under skuldersømmen. Når man har alle fem merkene, skal de stå som en omvendt V (se illustrasjon over).
 • Fordypningsmerke leirbål: Fordypningsmerker Disse skal stå litt ned på høyre arm, under programmerkene. NB! Aldri mer enn seks merker, da erstattes de av merkesnor (se under).
 • Merkesnor: Merkesnor Brukes av speidere i troppen (stifinnere og vandrere). Erstatter fordypningsmerker (6, 12, 18 og 24 merker).
 • Jeg er beredt-merke: «Jeg er beredt»-merket Finnes i alle enhetsfarger (illustrasjonen viser småspeidernes versjon.) Festes på venstre skjortelomme, under forbundsmerket. Må tas av når man skifter enhet.
 • Leirmerke: Tredalen Deltaker-/leirmerker Plasseres på venstre overarm, med overkant 4 cm under verdensspeidermerker. Kan brukes inntil ett år.
 • Grønn roverklaff: Roverklaffer Erstatter de grå klaffene på skjorta når de blir tatt opp som rover. (Burgunderfargede klaffer bæres av rovere som har gjennomført «roveraktiviteten».)
 • Peff-stripe: Patruljefører-/assistent-striper Plasseres på høykant på venstre skjortelomme, med spissene på vinklene ned (V). Patruljefører har to striper, assistenter har én (nærmest skjorteknappene).
 • Speidersjefens topputmerkelse: Speidersjefens topputmerkelse Plasseres på venstre overarm, under programmerkene (se illustrasjon)
 • Årsstjerne: Årsstjerner Festes i linje over venstre skjortelomme, så de hviler på sømkanten til lommen. Første stjernen starter nærmest skjorteknappene. Årsstjernene er spesielt for HSG (adoptert fra det gamle jentespeidersystemet).
 • Utfordring: Vandrere Utfordringer Festes over årsstjernene.

Speiderskjerfet

Tilpasses rutemønsteret på skjerfet (så det blir inni den røde firkanten), ca 2 cm fra ytterkant. Skiftes ut ved opptakelse i ny enhet.

Leirbålskappe
Husøy Sjø leirbålskappe er blå, med hvite bokstaver og kantebånd. Alle speidere har sitt unike, personlige utseende på leirbålskappen. Kappen benyttes av stifinnere og eldre speidere, rovere og ledere. Utstyr til denne kjøpes også via Kristin. Ta godt vare på merker som tas av skjorta, de skal senere festes på leirbålskappen.