Reisepolicy
  • Vi bruker sykkelhjelm og sykkelen er i tilfredsstillende stand
  • Vi bruker refleks
  • Vi bruker bilbelte
  • Vi tilpasser farten etter forholdene og respekterer fartsgrensen
  • Vi bruker ikke mobiltelefon bak rattet

Husøy sjø speidergruppe støtter Verdfull transport. Verdifull transport er en kampanje i regi av Nøtterøy kommune. Medlemmene er den største verdien for foreningen, og vi har ingen å miste! Derfor tar foreningene i denne kampanjen ansvar i trafikken.

SYKKELHJELM - REFLEKS - BILBELTE - FART - MOBILTELEFON