Stifinnere
423 small

Stifinner (5.-7. klasse)

Ordet stifinner illustrerer at denne aldersgruppen begynner virkelig å følge speiderveien og tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er viktige for å klare seg som speider. Stifinnere har blå programmerker. Les mere om stifinnerprogrammet her og "Jeg er beredt" her .

Gjennom arbeidet med stifinnerprogrammet skal den enkelte speider:

  • Utvikle praktiske ferdigheter
  • Benytte egne ferdigheter, kunnskaper og kreativitet til å løse nye oppgaver
  • Prøve seg på ledelse
  • Oppleve et aktivt friluftsliv og lære å verdsette det
  • Bli kjent med samfunnet og bli bevisst muligheten til å påvirke det
  • Oppleve samarbeid og vennskap i patruljen
  • Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag