Vandrere

433 small

Vandrer (8.-10. klasse)
Ordet vandrer refererer til at denne aldersgruppen er klar til å foreta en mer selvstendig vandring langs speiderveien, klar til å finne egne interesseområder og løsninger, utforske og ta initiativ til og ansvar for egen læring.

Vandrerne har grønne programmerker. Les mere om vandrerprogrammet her og "Jeg er beredt" her .

Gjennom arbeidet med vandrerprogrammet skal den enkelte speider:

 • Ta ansvar for egen læring
 • Få erfaring i ledelse
 • Få mulighet til å strekke egne grenser
 • Utforske nye aktivitetsområder og nye territorier
 • Oppleve et aktivt friluftsliv gjennom alle årstidene
 • Utvikle evnen til å orientere seg i samfunnet og motiveres til engasjement
 • Oppleve samarbeid og vennskap i patruljen
 • Utvikle respekt for andres livssyn og kultur
 • Gis mulighet til å utvikle egne holdninger til kristen tro
 • Få trening i prosjektledelse
 • Få trening i å holde oversikt over et større arbeide
 • Få trening i å finne frem til relevant stoff og orientere seg i samfunnet

Meld deg inn i Husøy Sjø Speidergruppe