Bli speiderleder

Husøy Sjø Speidergruppe søker stadig etter nye engasjerte ledere.

st.georgsdag tord 5 kopi

Ønsker du å bli leder i sjøspeidergruppen vår?
Ta kontakt så kan vi diskutere mulighetene.

Mer informasjon om hva en speiderleder er og gjør finner du på sidene til Norges Speiderforbund

Her følger svar på noen av de mest vanlige spørsmålene rundt det å bli speiderleder:

Jeg er ikke et friluftsmenneske, kan jeg være speiderleder?
En av speiderens viktigste oppgaver er å lære barn å bli glad i naturen. Alle praktiske ting som å sette opp telt, hogge ved, tenne bål, m.m. kan du lære av lederne i gruppen. Det settes også opp egne kurs for nye speiderleder uten speiderbakgrunn.Speideren har også mange andre aktiviteter på programmet enn friluftsliv. Kanskje har nettop du en fritidsinteresse eller et yrke som speiderne kan ha nytte av? Det viktigste er at du er interessert i å være tilstede sammen med speiderne og de andre lederne.

Må man ha erfaring med båt?
Nei, man trenger ikke noe erfaring med båt. Flokk, som er de minste, starter med robåt, og går senere til seil-joller, og videre til seilbåt og skøte. Dermed kan man som leder følge utviklingen, og selv prøve ut båtene etterhvert som tiden går. Det er også interne båt kurs som vi arrangerer for ledere.

Jeg har ikke tid
De fleste føler at de har det for travelt. Derfor pleier vi å si at du kan starte med en "prøveperiode" - uten noen forpliktelser. Hvis du liker deg i speideren, finner du tid. Og jo flere vi er som engasjerer oss for egne og andres barn, desto flere er det å dele oppgaven med. Da bruker hver enkelt mindre av sin fritid.

Jeg vet ingenting om speideren - har aldri vært speider før
Mange ledere har aldri selv vært med i speideren som barn. Dette er absolutt ikke noe problem. Du klarer deg bra også uten den erfaringen.

Jeg vil ikke bruke hele fritiden min i speideren
Lederne i en gruppe samarbeider om å legge opp programmet, og da tas det hensyn til hvor mye den enkelte ønsker å bruke av sin fritid. Vi tar høyde for at ikke alle kan være tilstede hver uke. Også du som har skiftarbeid eller stor reisevirksomhet kan være speiderleder. Mange ledere begynner i det små, men erfarer at det gir dem så mye igjen at de etter hvert ønsker å ta på seg flere oppgaver.

Koster det mye penger å være leder?
Alle fritidsaktiviteter koster noe, men speideren stiller ingen spesielle krav. Den største investeringen ligger i turutstyret - et godt regntøysett, en sovepose og en ryggsekk. Det holder! Så kan du alltids supplere med annet spesialutstyr om interessen skulle øke.

Må jeg kunne knuter?
I speiderboka står oppskriften på det meste! Gjennom læring fra medledere og erfaring tilegner du deg kunnskap om førstehjelp, naturen, bruk av kart og kompass og mye, mye mer.Den kloke vet ikke alt, den kloke vet å spørre! Og speiderne lærer først og fremst av hverandre. Som speiderleder får du dessuten sjansen til å delta på gode kurs hvor du kan lære mange nye, praktiske ferdigheter.

Må jeg være kristen?
Å være kristen er ikke noen forutsetning for å bli speiderleder. Vi forventer imidlertid at du møter med åpent sinn og ikke motarbeider kristne verdier.

Vil ikke mine barn synes det er flaut å ha meg med på turer og leirer?
De yngste barna synes det er trygt å ha mor eller far med på tur. De litt eldre finner etter hvert ut at det kan være fordeler med det - og du som voksen får sjansen til å dele opplevelser og gleder med barna dine. Dessuten behøver du ikke å være leder for egne barn. Ofte velger speiderforeldre bevisst å være leder i en annen del av barnas speidergruppe.

Egenskaper for å bli leder?
Vi søker etter positive og engasjerte voksne som ønsker å være med oss som ledere i sjøspeidergruppen vår, og bruke tiden på andre sine barn. Og bryr seg om frivilligt arbeid for barn i nærområdet.