Forsiden
 • uke 7, torsdag 15. februar.

  Småspeiderflokken 3. og 4. klasse

  • Møtes PÅ OVERSIDEN av Allaktiviteteshuset, torsdag kl 18.00 - 19.30. Vi har tilgang til å være inne i salen hallen hvis værmeldinga slår til, men ha på uteklær UANSETT!.

  Flokken er for tiden full, vil du ha ditt barn på venteliste send en mail til kri-oe@online.no.

  Troppen (5.-10 klasse)

  • 5.-10. klasse møter NEDE på Allhuset 18.00-19.30. Denne gangen skal vi blant annet lage ispigger. Ta på uteklær, men vi kan gå inn i hallene og Allhuset hvis værmeldinga slår til.
    
   ALLE SOM KJØRER BES OM Å SETTE AV SPEIDERNE OPPE VED KIRKEN, PARKERINGSPLASSEN BLIR SÅ FULL OG TRAFIKKFARLIG.
    
   Vi minner om at speiding er friluftsliv. Rammen om å lære ferdigheter og å klare seg selv er friluftsliv og turer. Pass på at du har på gode klær og husk at å være med på tur er det sentrale i speiderlivet. Lederne setter av mye tid og forbereder seg for gode opplegg. Gode vennskap oppstår når man klarer gleder, motgang og vansker sammen. Praktiske ferdigheter læres best på tur. Samhold og vennskap vokser med felles opplevelser.
  • Vi ønsker at speiderne legger igjen mobiltelefonene hjemme på møter og turer.
  • Må du ha den med, be om at den blir oppbevart av en leder mens møtet/turen varer.
  *******************************************
  Vi har en Facebookside der vi legger ut bilder og andre (u)nyttige ting, søk oss opp og be om å bli medlem https://www.facebook.com/groups/113176024258/

  ************************

  Har dere problemer med å betale medlemskontingent eller deltakeravgift får du hjelp fra Færder kommune ved å søke Færder Fritidskasse: https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-tilskudd-anlegg-og-utleie/tilskuddsordninger-og-anlegg-for-fysisk-aktivitet-og-kultur/kommunale-tilskuddsmidler/stotte-til-fritidsaktiviteter-barn-og-unge/farder-fritidskasse/

  Tønsberg kommunes ordning heter Friskus, du finner informasjon her: https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-og-fritid/friskus/

  ***********************

  Hva skjedde i uke 6?

  • Småspeiderne var på ski og aketur på Vardås, en flott, sprek gjeng møttes og koste seg i vinterværet.
  • Troppen trente på naturkjennskap og samarbeid i patruljene - dette begynner de å bli gode på.
  • rovere og ledere hadde møte og planla gruppeting og sommerleir/tokt

   

   

   

Hva er sjøspeiding?
Mye av programmet til sjøspeiderne er helt likt som for andre speidere, og om høsten og vinteren befinner de seg mye ute i skog og mark. Men når våren kommer og båtsesongen nærmer seg, blir sjøspeiderne mer opptatt av båter og sjøliv. Sjøspeiding kan være en stille seilas over fjorden, et slitsomt basketak mot vind og sjø, en kveld rundt leirbålet på svaberget et eller annet sted i skjærgården eller flere timer med årebruk og vabler i hendene. Ombord kjenner alle sin oppgave og gjør sitt for at båten kommer dit den skal. Alle er en nødvendig brikke i et spill, hvor gevinsten er kameratskap og følelsen av å kjenne at båten faktisk beveger seg dit hen du vil.

Det kreves kanskje mer av en sjøspeider enn av andre speidere. Man må lære seg å kjenne sjøens spilleregler, og vise hensyn og forsiktighet. Båtene skal holdes vedlike og til en hver tid være i forskriftsmessig stand. Dette koster mye penger og arbeid. Til gjengjeld får sjøspeidere oppleve alle de gleder som båtlivet har å gi.

Idemessig er det ingenting som skiller sjøspeiderene fra deres speiderbrødre og søstre på land. det er bare arbeidsområdet som er noe forskjellig. Sjøspeiderene har valgt sjøen og alt som har med sjøen å gjøre som sitt spesielle virkefelt. Her utnyttes ungdommens interesse for sjøens alvor og romantikk, fantasi og utferdstrang, båter og sjøsprøyt, ved å sette bindestrek mellom speiding og sjømannskap.
Få nye venner rundt leirbåletSpeiding gir ofte livslange vennskap og felles verdier som følger barnet resten av livet. 
Naturen er vårt klasseromEn sjøspeider lærer å sette pris på, og respektere naturen som en ressurs.
På ekspedisjon i nærområdetVi bruker nærmiljøet som arena for læring og oppdagelser. 
Lyst å vite mer?
På nettsiden www.speiding.no finner du svar på alt du lurer på.

Ledere

Alle våre ledere er

Trygge Rollemodeller

LeirbålDet er positive og engasjerte voksne som er ledere i sjøspeidergruppen vår, og bruker tiden på andre sine barn. Vi bryr seg om frivilligt arbeid for barn i nærområdet. Selv om det er litt jobb å være speiderleder, får vi mye igjen også. Det gir en stor glede å kunne bidra til barns utvikling og se positive resultater av speiderarbeidet. Dessuten får vi som ledere også personlig vekst, siden speiding har som mål å utvikle alle sine medlemmer, og ikke bare de yngste. Norges speiderforbund har en god og omfattende ledertrening som har verdi også utenfor speideren. Leder for hver enhet må være fylt 16 år, ta kurs som leder og gjennomgå ledersamtale. Alle våre ledere har gjennomført denne samtalen og tatt kurs som gjør oss i stand til å drive med speiding på et bredt grunnlag. Enkelte har vært med sentralt i krets eller forbundsarbeidet. Dersom du sender ditt barn på ”speidern” i Husøy Sjø vil vi gjøre vårt beste for at lederne har den kompetanse og erfaring en speiderleder bør og må ha. Vårt valgspråk er "ALLTID BEREDT" og vi er beredt til å ta imot også ditt barn / ungdom!
kristin

Kristin Øilo

Gruppeleder Flokkassistent 95 70 03 99 kri-oe@online.no 
therese

Therese Nilsen

Flokkleder Gruppeassistent       92 05 69 03 nilthe79@hotmail.com
ola

Ola Strand

Troppsleder  90 66 26 90 ola@snaroya.no
larsherman

Lars Herman Welgaard Meier

Troppsassistent  47 48 45 09 
lars@hermanmeier.com
catrine

Cathrine Nansdal Breivik

Troppsassistent 95 20 11 12 
cathrine.nansdal.breivik
@gmail.com
paal

Anne Marte Sanda

Småspeiderleder  98 85 77 14
annemartesanda@gmail.com
 
Vil du vite mer om Husøy Sjøspeidergruppe?
 Ring Kristin på 95 70 03 99
Før du bestemmer deg om du vil starte i speideren kan du prøve speideren gratis hele

3 ganger!

Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven. Vårt valgspråk er "ALLTID BEREDT" og vi er beredt til å ta imot også ditt barn / ungdom! Dersom du sender ditt barn på ”speidern” i Husøy Sjø vil vi gjøre vårt beste for at lederne har den kompetanse og erfaring en speiderleder bør og må ha.

Støtt oss med din Grasrotandel!

Det er veldig enkelt å støtte oss økonomisk. Registrer ditt spillekort fra Norsk Tipping på Husøy Sjø Speidergruppe så hjelper du det viktige arbeidet med barn og unge i nærområdet.

Dette forteller speiderne selv!

"Jeg har lært masse om friluftsliv og sjøliv på speideren. Vi er på mange fine turer hele året. Nå kan jeg lage mitt eget bål, jeg kan finne dyrespor og har lært meg å padle kano. Det beste med speideren har nok vært at jeg har fått mange nye venner som har de samme interesser som meg."
Vilde Dølør
Småspeider
"Jeg har lært masse om friluftsliv og båtliv på speideren. Vi er på mange fine turer hele året. Nå kan jeg lage mitt eget bål, jeg kan finne dyrespor og har lært med å padle kano. Det beste med speideren har nok vært at jeg har fått mange nye venner som har de samme interesser som meg."
Kjetil Vedvik
Stifinner
"Jeg har lært masse om friluftsliv og båtliv på speideren. Vi er på mange fine turer hele året. Nå kan jeg lage mitt eget bål, jeg kan finne dyrespor og har lært med å padle kano. Det beste med speideren har nok vært at jeg har fått mange nye venner som har de samme interesser som meg."
Marie Skjeggestad
Rover